Styrelsen

Styrelsen för Hjälmarens Båtförbund

 • Inger Högström-Westerling
  Ordförande
  070-26 60 999
  Skicka mail

 • Thomas Andersson
  Vice ordförande
  070 – 612 08 21
  Skicka mail

 • Staffan Hartin
  Kassör
  070-379 82 78
  Skicka mail

 • Anders Branden
  Sekreterare
  070-609 61 18
  Skicka mail

 • Gunnar Andersson
  Ledamot
  070-2673132
  Skicka mail

 • Thomas Källman
  Suppleant
  070-523 27 00
  Skicka mail

 • Joakim Warnicke
  Suppleant
  070-622 55 41
  Skicka mail