Länkar

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.

Svenska Båtunionen, SBU
https://batunionen.se/
Försäkring, Svenska Sjö
https://svenskasjo.se/
Tidningen, Båtliv
https://www.batliv.se/
Sjöräddningssällskapet
https://www.sjoraddning.se/