Allmänt

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.