Välkommen till Hjälmaren

Sveriges 4:de största insjö

HBF Info 

Björkön, Björksundet

Info kort från Ö-o kommun: Idag finns en entré för båttrafik från Björksundet. Från farleden kan man ta sig in i den vik som ligger på Björkön där vi byggt[…]

Read more

Fiskebodaregattan 1 Juni

Start och mål i Fiskeboda, en segling runtön valen.

Read more

Fira nationaldagen med båtvänner i Örebro!

Hjälmarens Båtförbund inbjuder alla båtklubbar till en gemensam träff i Örebro. Gör upp med andra i din båtklubb att gå tillsammans in till Örebro, den 5:e eller 6:e juni. Vi[…]

Read more

Hjälmarens Båtförbund

Totalt representerar HBF cirka 1.300 medlemmar.HBF är anslutet till Svenska Båtunionen.Hjälmarens Båtförbund arbetar bl a för att främja båtlivet i Hjälmaren.Som ett led i detta arbete deltar vi i kommunens aktiviteter för att åter göra hela sjön attraktiv för båtlivet, där farleden i Hemfjärden för närvarande har högsta prioritet. Vidare har vi, genom Hjälmarefonden, ett instrument för att stötta sjöns båtklubbar ekonomiskt i varierande projekt både ute på sjön och i hamnarna. Vårt deltagande i Båtmässan under ett antal år har starkt bidragit till ett ökat intresse för Hjälmare kanal  och våra gästhamnar från ”icke Hjälmarebåtar”, vilket uppskattas av klubbarna.Totalt representerar HBF cirka 1.300 medlemmar.HBF är anslutet till Svenska Båtunionen.Hjälmarens Båtförbund arbetar bl a för att främja båtlivet i Hjälmaren.Som ett led i detta arbete deltar vi i kommunens aktiviteter för att åter göra hela sjön attraktiv för båtlivet, där farleden i Hemfjärden för närvarande har högsta prioritet. Vidare har vi, genom Hjälmarefonden, ett instrument för att stötta sjöns båtklubbar ekonomiskt i varierande projekt både ute på sjön och i hamnarna. Vårt deltagande i Båtmässan under ett antal år har starkt bidragit till ett ökat intresse för Hjälmare kanal  och våra gästhamnar från ”icke Hjälmarebåtar”, vilket uppskattas av klubbarna.