Välkommen till Hjälmaren

Sveriges 4:de största insjö

HBF Info 

Årsmöte 2020 HJBF

Kallelse Årsmöte 2020 Datum: 2020-03-08 Plats: Equmeniakyrkan, Lunger Tid: 15.00 Hjälmarens Vattenförbunds nya regleringssamordnare kommer till vårt årsmöte och håller en presentation, och jag lovar, det blir tillfälle att ställa[…]

Read more

Inbjudan till HBF´s båtråd

Inbjudan till HBF:s Båtråd Hjälmarens Båtförbund inbjuder båtklubbsfunktionärer och alla andra intresserade båtklubbsmedlemmar till Båtråd. Här får du möjlighet att lyssna till nyheter om vad som händer runt sjön och[…]

Read more

Björkön, Björksundet

Info kort från Ö-o kommun: Idag finns en entré för båttrafik från Björksundet. Från farleden kan man ta sig in i den vik som ligger på Björkön där vi byggt[…]

Read more

Hjälmarens Båtförbund

Totalt representerar HBF cirka 1.300 medlemmar.HBF är anslutet till Svenska Båtunionen.Hjälmarens Båtförbund arbetar bl a för att främja båtlivet i Hjälmaren.Som ett led i detta arbete deltar vi i kommunens aktiviteter för att åter göra hela sjön attraktiv för båtlivet, där farleden i Hemfjärden för närvarande har högsta prioritet. Vidare har vi, genom Hjälmarefonden, ett instrument för att stötta sjöns båtklubbar ekonomiskt i varierande projekt både ute på sjön och i hamnarna. Vårt deltagande i Båtmässan under ett antal år har starkt bidragit till ett ökat intresse för Hjälmare kanal  och våra gästhamnar från ”icke Hjälmarebåtar”, vilket uppskattas av klubbarna.Totalt representerar HBF cirka 1.300 medlemmar.HBF är anslutet till Svenska Båtunionen.Hjälmarens Båtförbund arbetar bl a för att främja båtlivet i Hjälmaren.Som ett led i detta arbete deltar vi i kommunens aktiviteter för att åter göra hela sjön attraktiv för båtlivet, där farleden i Hemfjärden för närvarande har högsta prioritet. Vidare har vi, genom Hjälmarefonden, ett instrument för att stötta sjöns båtklubbar ekonomiskt i varierande projekt både ute på sjön och i hamnarna. Vårt deltagande i Båtmässan under ett antal år har starkt bidragit till ett ökat intresse för Hjälmare kanal  och våra gästhamnar från ”icke Hjälmarebåtar”, vilket uppskattas av klubbarna.