HBF:s Förbundsstämma den 10 mars 2024

2024-01-12
HBF:s Förbundsstämma 2024
Dag: 10 mars
Tid: 15.00
Plats: Klubbhuset, Södra Hjälmarens Båtklubb, Hampetorp
Anmälan: inger@ihwab.se eller 070-266 09 99 senast 5 mars