Björkön, Björksundet

2019-07-25
Info kort från Ö-o kommun: Idag finns en entré för båttrafik från Björksundet. Från farleden kan man ta sig in i den vik som ligger på Björkön där vi byggt en större brygga. Djupet varierar förstås beroende på vattenståndet i Hjälmaren, men vid normalvattenstånd så kan en båt som Lagerbjälke angöra vid bryggan.

Vi kommer även att under nästa år bygga brygga för angöring med båt på den östra sidan närmare mitten av ön. Där kommer man kunna lägga till med mindre båtar. Förmodligen kommer vi behöva pricka ut sträckan dit, då det är ganska mycket sten i området.

Skickar med en karta där du ser befintlig och framtida angöringsplats.

Hoppas att du tar dig dit och får en trevlig tur dit!

Vänliga hälsningar
Therese

______________________________

Therese Aremyr – Kommunekolog

Örebro kommun
Stadsbyggnad Naturvård

Några angörningsförsök har gjorts av oss båtfarare, ex segelbåt djupgående 1,3 m stannar i dyn ca 50m från bryggan. Motorbåt med upphissat drev kom in men rör upp dy och mycket näckrosor i propeller.

Vi är passionerade och öppna för allt nytt oavsett om det är en ny båt eller en ny plats för att tjäna pengar. Att tjäna pengar online i Sverige kanske inte är säkert, därför är det viktigt att bara hitta säkra sajter med bonus utan insättningskrav för att tjäna pengar. Var hittar man dem? Prova att söka på SlotoGate.com, vi slår vad om att du kommer att hitta ett stort antal säkra sajter där.