Styrelsen för Hjälmarens Båtförbund

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.

Ordförande: Inger Högström-Westerling 070-26 60 999 Skicka mail

Vice ordförande: Thomas Andersson 076-10 07 362 Skicka mail

Kassör: Östen Rudin 070-37 9 8278 Skicka mail

Sekreterare: Thomas Källman 0705-2 327 00 Skicka mail

Ledamot: Gunnar Andersson 070-2673132 Skicka mail

Suppleant: Mikael Wahlström 073-0647853 Skicka Mail

Suppleant: Rolf Ejnarsson 072-70 28 006 Skicka mail

Adjungerad: Vakant…

Hemsidesansvarig: Vakant…