Hjälmaren – idyllen i Sveriges inland

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö, 60 km lång och nästan 19.8 km bred. Hjälmaren indelas i Hemfjärden, Mellanfjärden, Storhjälmaren och östra Hjälmaren. Sjön har ett största djup av 22 m och ett medeldjup på 6,1 m. Det finns 1 283 öar. De största öarna är Vinön, Björkön, Valen och Ässön. Hjälmaren har tidigare haft stor betydelse för sjöfart och transporter ut i Mälaren och till saltsjön. Numer är det framförallt fritidsbåtar samt några turbåtar som går i sjön.

Hjälmarens Båtförbund (HBF) består av 10 båtklubbar med ca 1 300 medlemmar. Vårt syfte är att tillvarata båtlivets intressen och främja det allmänna ideella båtlivet. Vi värnar miljön och verkar för säkerhet och trygghet till sjöss.

HBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU) som är Sveriges största Båtorganisation. SBU består av ca 900 båtklubbar och 170 000 medlemmar.