Grund & varningar

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.

SSH Grythem Norra Hamnen. Ny undervattensten

Inseglingen mot Norra hamnen. I röda prickarnas förlängning in mot hamnen med ungefärlig position N 5919289, E 1535303 finns en undervattensten med ungefärligt djup 1,8m. Ny utprickning diskuteras.

2019 juni.

SSH Grythem ”Norra hamnen”

Passera EJ mellan utlagd boj och den nyrenoverade bryggan i norra hamnen i Grythem. Där finns en järnbalk.
Hamnkommittén