HBF Info

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.

Inbjudan till HBF´s båtråd

Inbjudan till HBF:s Båtråd Hjälmarens Båtförbund inbjuder båtklubbsfunktionärer och alla andra intresserade båtklubbsmedlemmar till Båtråd. Här får du möjlighet att lyssna till nyheter om vad som händer runt sjön och också höra vad som är på gång i olika klubbar. Agenda: * Inger Högström-Westerling inleder och hälsar alla välkomna * Ulf Grape, styrelseledamot i SBU…
Läs mer

Björkön, Björksundet

Info kort från Ö-o kommun: Idag finns en entré för båttrafik från Björksundet. Från farleden kan man ta sig in i den vik som ligger på Björkön där vi byggt en större brygga. Djupet varierar förstås beroende på vattenståndet i Hjälmaren, men vid normalvattenstånd så kan en båt som Lagerbjälke angöra vid bryggan. Vi kommer…
Läs mer

Fiskebodaregattan 1 Juni

Start och mål i Fiskeboda, en segling runtön valen.

Fira nationaldagen med båtvänner i Örebro!

Hjälmarens Båtförbund inbjuder alla båtklubbar till en gemensam träff i Örebro. Gör upp med andra i din båtklubb att gå tillsammans in till Örebro, den 5:e eller 6:e juni. Vi hoppas att vi kan bli många som visar upp att det finns ett båtliv i Hjälmaren. Nedan kan du se en del av det som…
Läs mer

Fiskebodapokalen 15 Juni

JaktStart utanför Hampetorp och målgång i Fiskeboda.