Nya länkar

2023-06-05

Nya Hamnkartan: https://www.hamnkartan.se

Elsäkerhetsverket kommer att bedriva tillsyn på småbåtshamnar: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/tillsyn-av-smabatshamnar

Kustbevakningen kommer att göra stickprovskontroller på blank diesel i sommar: https://www.kustbevakningen.se/for-dig-pa-sjon/ar-gron-diesel-tillatet