Fiskebodaregattan 1 Juni

2019-05-28
Start och mål i Fiskeboda, en segling runt
ön valen.